Extramuraal werkende Specialisten

Naast de intramuraal werkende medisch specialisten kennen wij zowel in Nederland als elders in de wereld extramuraal werkende specialisten. Deze collegae komen uit een beperkt aantal medische specialismen (oogartsen, dermatologen, psychiaters, allergologen etc.) en bieden in Nederland door de financieringsstruktuur onder (financieel) moeizame omstandigheden zorg. Door de kleinschalige organisatie zijn zij in staat kwalitatief goede zorg zeer patiŽntvriendelijk te verlenen. De Stichting Intranet Medisch Specialisten zal de onderlinge samenhang tussen deze groep van medisch specialisten, in nauw overleg met de betrokken organisaties, krachtig ondersteunen.