Forum

Forumdiscussies worden op verschillende wijzen gevoerd. In "open forums" kan een ieder die zich heeft aangemeld participeren. Er bestaan echter ook "gesloten" forums, slechts toegankelijk middels een identiteitsnummer en/of een wachtwoord. In beide gevallen gaat het er om groepen die middels het internet discussiėren over een onderwerp bijeen te brengen om elkaar inhoudelijk te kunnen informeren. In medisch specialistische kring is dat wezenlijk niet anders.
Mocht U bij het opzetten van een discussieplatform ondersteuning wensen dan is de Stichting Intranet Medisch Specialisten gaarne bereid U daarbij de helpende hand te bieden.