Medische Staf M.C.Alkmaar

Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
tel: +31 72 5484444

Pieter van Foreest werd in 1522 in Alkmaar geboren. Zijn artsenstudie begon in Leuven, daarna studeerde hij in Padua. Daar werkte hij samen met Andreas Vesalius. Verder onderricht kreeg hij in Venetie, Ferrara en Bologna. Hij praktiseerde in Alkmaar van 1546 tot 1555 een periode die zich ken- merkte door een grote bloei van zijn praktijk. Lijfarts van prins Willen van Oranje werd van Foreest in zijn Delftse periode, van 1558 tot 1595. In 1557 maakte hij daar de zware pestepidemie mee.

De geleerde Foreest was een bestrijder van de toen bloeiende kwakzalverij. Hij schreef een boekje over de bedriegelijkheid van het "piskijken". "Een dokter is nu eenmaal geen piskijker !". Pieter van Foreest stond bekend als een wijs en evenwichtig mens, met grote ijver en belangstelling voor wetenschappelijk werk. De medische staf ken jaarlijks de Pieter van Foreestprijs toe voor weten- schappelijk werk in het M.C.A.

Kliniek voor Oogheelkunde, M.C. Alkmaar