Wetenschappelijke Verenigingen.

Links gemarkeerd met een rood bolletje hebben een eigen internetsite.
Links gemarkeerd met een groen bolletje maken deel uit van deze site, maar zijn nog niet allemaal actief.

Klik op voor de, Continueous Medical Education, van de betreffende wetenschappelijke vereniging.

 

 

Nederlandse Vereniging voor Allergologie

 

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

 

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

 

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

 

Genootschap van Artsen voor Maag-, Darm- en Leverartsen

 

Nederlandse Vereniging voor Geriatrie

 

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

 

Nederlandsche Internisten Vereniging

 

Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

 

Vereniging Klinische Genetica Nederland

 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

 

Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek

 

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tubercolose

 

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

 

Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen

 

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde

 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

 

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

 

Nederlandse Orthopaedische Vereniging

 

Nederlandse Vereniging voor Pathologie

 

Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie

 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

 

Nederlandse Vereniging voor Radiologie

 

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie

 

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

 

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Fysische Geneeskunde

 

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

 

Nederlandse Vereniging voor Urologie